Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. május 7-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.710/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati jogviszony megszüntetése) (IV/2031/2017.)

– a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ügyfél fogalma, plakát jogszerűtlen közzététele) (III/321/2018.)

– a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/D. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (plakát jogszerűtlen közzététele) (III/490/2018.)

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 15. § (3) bekezdése, a 16. § (3) bekezdése, és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (plakáttörvény) (IV/1493/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.514/2016/4/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.21.070/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/1902/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.20.992/2016/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.710/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/2258/2017.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) és (1a) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus illetmény eltérítése) (IV/142/2018.)

– a Kúria Kvk.V.37.542/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy; passzív választójog, véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/784/2018.)