Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. május 29-i tanácsülése

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1833/2017.)

– a Kúria Kfv.VI.37.048/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tényállás megállapítása) (IV/2081/2017.)

– a Kúria Pfv.21.562/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös tulajdon megszüntetése) (IV/6/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.551/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat közlése) (IV/2070/2017.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. §-a és 24/D. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóregisztrációs eljárás) (IV/389/2018.)

– a Kúria Mfv.I.10.729/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyészség, végkielégítés megfizetése) (IV/1942/2017.)

– az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 15. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bíró feletti utasítási jog) (III/754/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.990/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (hivatali visszaélés, pótmagánvádló) (IV/386/2018.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.857/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád indítvány elutasítása) (IV/346/2018.)