Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. június 5-i tanácsülése

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. §-a és 24/D. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóregisztrációs eljárás) (IV/389/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.990/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatali visszaélés, pótmagánvádló) (IV/386/2018.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.857/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád indítvány elutasítása) (IV/346/2018.)

– a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.730/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (üdülőhasználati díj) (IV/408/2018.)

– a Kúria Bfv.II.601/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kizárt bíró, büntetőügy) (IV/199/2018.)

– a Kúria Bfv.I.191/2017/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró eljárása a másodfokú eljárásban) (IV/1533/2017.)