Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. június 26-i tanácsülése

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 416. § (4) bekezdés d) pontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvádló, felülvizsgálati indítvány) (IV/1801/2016.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.928/2017/3. számú ítélete, valamint a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 34. § (1) bekezdés d) és e) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/2265/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.32.271/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási ügy) (IV/391/2018.)

– a Kúria Pfv.II.20.654/2017/20. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon megosztása) (IV/262/2018.)

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/A. § (1)-(3) bekezdése, 11/B. § (2)-(3) bekezdése, 11/C. § (1) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 15. § (1)-(5) bekezdése, 16. § (1)-(3) bekezdése valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1), (3)-(4) bekezdése, 3. § (1)-(4) bekezdése, 4. § (1)-(3) bekezdése és 1-2. számú mellékletei elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (plakáttörvény) (IV/1489/2017.)