Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. június 19-i tanácsülése

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 416. § (4) bekezdés d) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádló, felülvizsgálati indítvány) (IV/1801/2016.)

a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.211/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elmaradt pótlék megfizetése) (IV/247/2018.)

a Kúria Pfv.VI.20.186/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/367/2018.)

a Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.304/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés; közszereplő; véleménynyilvánítás)  (IV/2278/2017.)