Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. június 11-i tanácsülése

– a Kúria Bfv.II.601/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kizárt bíró, büntetőügy) (IV/199/2018.)

a Kúria Bfv.I.191/2017/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró eljárása a másodfokú eljárásban (IV/1533/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 4.Mf.680.265/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony megszüntetése) (IV/1826/2017.)

a Kúria Mfv.II.10.035/2017/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati viszony helyreállítása) (IV/616/2018.)

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. 5. §-a, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes tv-ek módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bek., a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.M.1752/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/9/2016.)

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 247/E. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződéses tiszt és altiszt végkielégítése) (IV/503/2018.)

a Kúria Pfv.IV.20.081/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/736/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.22.419/2016/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/582/2018.)