Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. július 2-i tanácsülése

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/A. § (1)-(3) bekezdése, 11/B. § (2)-(3) bekezdése, 11/C. § (1) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 15. § (1)-(5) bekezdése, 16. § (1)-(3) bekezdése valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1), (3)-(4) bekezdése, 3. § (1)-(4) bekezdése, 4. § (1)-(3) bekezdése és 1-2. számú mellékletei elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (plakáttörvény) (IV/1489/2017.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 417. § (1) bekezdése ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálat kizártsága magánvádas eljárásban) (IV1955/2016.)

– a Szombathelyi Törvényszék 13.Gf.40.012/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási díj megfizetése) (IV/223/2018.)

– a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 5. melléklet 18. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakképzettség megszerzése) (IV/1932/2017.)

a 2013. évi LXXXVII. törvény 8/C. § (2) bekezdés b) pontja, és a 2017. évi CLX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kampányköltség visszafizetése, választás) (IV/839/2018.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 72. § (5) bekezdésének a) pontja, valamint a 71. § (3) bekezdésének a) és b) pontja és 71. § (4) bekezdésének b) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (haszonbérleti szerződés jóváhagyásának megtagadása) (III/872/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbf.83/2017/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírók kizárása) (IV/967/2018.)

– a Kúria Pfv.V.21.464/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (különadó, jogalap nélküli gazdagodás) (IV/776/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.884/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/874/2018.)