Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. január 30-i ülése

− a Kúria Kfv.VI.35.715/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (20%-os közvetlen befolyásoló részesedés megszerzése) (IV/1566/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.21.475/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatok kiadása) (IV/1197/2017.)

− a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja, illetve az állami tulajdonban levő ingatlanok kezeléssel, valamint a magánszemélyek lakás-, üdülő-, lakótelek- és termőföld-tulajdonával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 6/1987. (IX.01.) ÉVM-MÉM-IM-PM együttes rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ráépítés, alapjog lényeges tartalmának rendeleti szintű korlátozása) (IV/2007/2017.)

− a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5049/2016/7. számú határozata és a Mohácsi Önkormányzat helyi adókról szóló 21/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdés 3) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi adó) tárgyában (IV/1788/2017.)

− a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-a és a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/1554/2017.)