Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. január 16-i tanácsülése

− a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.1205/2015/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirati bizonyíték figyelembevételének hiánya) (IV/1281/2016.)

− a Szegedi Törvényszék 5.Bnyf.264/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zár alá vétel) (IV/1226/2017.)

− a Kúria Kfv.I.35.586/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1820/2017.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 25.K.30.643/2015/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35819/2015/11. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/260/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.20.679/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1926/2016.)

− a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (III/1989/2017.)

− a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hallgatói jogviszony megszüntetése) (III/2074/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.20.750/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendőr képmásának nyilvánossága) (IV/2057/2016.)