Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. február 20-i ülése

− a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.630.924/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/1559/2017.)

− a Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.47/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zár alá vétel) (IV/1718/2017.)

− az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (praxisjog) (IV/597/2017.)

− a kiskereskedelmi szektorban történő munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XXIII. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vasárnapi nyitvatartás) (IV/1727/2016.)

− a kiskereskedelmi szektorban történő munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XXIII. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vasárnapi nyitvatartás) (IV/1700/2016.)

− a Kúria Bfv.II.1596/2016/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/1904/2017.)

− a Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.10.362/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszereplő; véleménynyilvánítás szabadsága) tárgyában készült befogadó feljegyzés (IV/2196/2017.)