Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. április 10-i tanácsülése

– a Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazás iránti kezdeményezés (IV/463/2018.)

– a fővárosi Törvényszék 23.Bf.12.076/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (tulajdon elleni szabálysértés) (IV/955/2016.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Bf.102/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rablás bűntette, indokolási kötelezettség elmulasztása)  (IV/1532/2016.)

– a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közalkalmazotti illetménytábla) (III/90/2018.)

– a Nyíregyházi Járásbíróság 61.Szk.5516/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés szabálysértési eljárásban) (IV/1423/2016.)

– a Kúria Pfv.VII.21.718/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/2073/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.631.118/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogjog törlése) (IV/1886/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.537/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat igénylése) (IV/1331/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.22.094/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/2127/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1063/2017.)