Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. október 3-i tanácsülése

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. § (4) bekezdése és a 70. § (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (jogi személy elbirtoklása termőföldön) (III/1321/2017.)

– a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.159/2016/20. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/707/2017.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (III/1469/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.637.426/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bizonyítékok felülmérlegelése) (IV/1055/2017.)

– a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.30.026/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekátalakítási engedély, építési ügy) (IV/991/2017.)

– a Kúria Pfv.VI.20.760/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/621/2017.)

– a Kúria Kfv.VI.35.051/2016/7. számú ítélete, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.322/2014/15. számú ítélete, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi adó) (IV/541/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.241/2016/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (civil szervezet megszüntetése) (IV/588/2017.)