Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. október 17-i tanácsülése

– a Kúria Pf.IV.24.933/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (gazdasági társaság átalakulása, alapítói jogok) (IV/1370/2016.)

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésében a “kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt” szövegrész és a (2)-(7) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus, öregségi nyugdíjkorhatár) (IV/1464/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

– a Kúria Mfv.I.10.337/2016/7.I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes felmondás) (IV/528/2017.)

– a Kúria Bfv.II.662/2016/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csalás, magánokirat-hamisítás) (IV/988/2017.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Kúria Kfv.V.35.342/2016/4.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1599/2016.)