Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. november 6-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.V.35.197/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1370/2017.)

– a Kúria Pfv.VI.20.841/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjog panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszavásárlási jog)  (IV/1081/2017.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 23.B.26.200/2012/95. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádló jogi képviselete) (IV/1247/2017.)

– a Kúria Pfv.V.21.540/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíróság eljárása) (IV/974/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.094/2016/4. számú ítélete és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 28. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (akciószolgálati pótlék) (IV/131/2017.)

– a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése, a 11. §-ának (1) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1)–(2) bekezdései és a Kúria Mfv.III.10.193/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság; kereseti korlát) (IV/1144/2017.)

– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Knk.IV.37.718/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (Nsztv. – párhuzamossági moratórium megszűnésének időpontja) (IV/3230/2015.)