Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. november 28-i tanácsülése

– a Siófoki Járásbíróság 6.P.20.769/2016/7. számú végzése, és a Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.545/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (autópálya építés, kisajátítás)  (IV/1268/2017.)

 – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 12.P.21.233/2015/4. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.630.697/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ebtartás)  (IV/1212/2017.)

– a Kúria Kfv.VI.35.648/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vagyonosodási vizsgálat) (IV/1177/2017.)

– az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §-a és 72/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönös biztosító egyesület egészség- és önsegélyező állományának átruházása) (IV/1289/2017.)