Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. november 21-i tanácsülése

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 31. pontja és 151. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (minősített adózói adatbázis) (IV/1367/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.067/2016/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslathoz való jog) (IV/1009/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.333/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (finanszírozási szerződés fogorvosi alapellátásra) (IV/982/2017.)