Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. március 21-i tanácsülése

– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 181. § (11) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés utólagos ellenőrzésének elévülési határideje) tárgyában készült határozat (III/55/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.703/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok védelméhez való jog) (IV/1821/2016.)

– a Szombathelyi Törvényszék 8.Bf.111/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/1068/2016.)

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hallgatói jogviszony megszüntetése) tárgyában készült határozattervezet (III/200/2017.)

– a Kúria Bf.II.980/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálysértő közbeszerzési eljárás, büntetőügy) (IV/81/2017.)