Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. március 14-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.IV.20.543/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1878/2016.)

– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 181. § (11) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés utólagos ellenőrzésének elévülési határideje) (III/55/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.703/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok védelméhez való jog) (IV/1821/2016.)

– a Kúria Pf.IV.24.933/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gazdasági társaság átalakulása, alapítói jogok) (IV/1370/2016.)

– a Pécsi Ítélőtábla Beüf.II.257/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből, előzetes letartóztatás) tárgyában készült befogadást visszautasító végzés tervezete (IV/310/2017.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Kúria Kfv.V.35.342/2016/4.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1599/2016.)