Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. május 30-i tanácsülése

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mesterpedagógus fokozatba sorolás, pedagógusértékelés) (IV/423/2016.)

– a Kúria Bfv.III.765/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés) tárgyában készült befogadhatóságának vizsgálata (IV/1559/2016.)

– a Kúria Kfv.VI.35.101/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatározat felülvizsgálata) (IV/106/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.B.1004/2015/18. számú ítélete, és a Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.305/2015/23. számú ítélete, valamint az 1/2015. számú Büntető jogegységi határozat elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtása kiadatás esetén)  (IV/2077/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése) (IV/139/2017.)