Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. május 2-i tanácsülése

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus, öregségi nyugdíjkorhatár) (IV/1657/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.193/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog sérelme) (IV/1826/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.750/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendőr képmásának nyilvánossága) (IV/2057/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.863/2016/7. számú ítélete és a Kttv. 179. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása iránti igény) (IV/1620/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.32.445/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (oktatási ügyben hozott határozat felülvizsgálata) (IV/1908/2016.)

– a Kúria Mfv.III.10.682/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (IV/2118/2016.)