Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. június 13-i tanácsülése

– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)–(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (praxisjog) (IV/597/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.364/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adózási ügy) (IV/336/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtó objektív felelőssége) (IV/311/2017.)

– a Gyulai Törvényszék 14.B.374/2013/280. számú ítélete, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.420/2016/37. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói ítélet indokolásának hiányossága) (IV/484/2017.)