Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. július 4-i teljes ülése

– a Kúria Bvf.1513/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csalás bűntette)  (IV/32/2017.)

– a Kúria Pfv.III.21.190/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pártatlan bíróság)  (IV/337/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 23.Bf.12.076/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdon elleni szabálysértés)   (IV/955/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.21.733/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(személyhez fűződő jog megsértése)  (IV/598/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/639/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.229/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közpénz felhasználása – közérdekű adat nyilvánossága)  (IV/1820/2016.)

– a Kúria Mfv.II.10.195/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkáltatói irat jogellenessége) tervezete (IV/796/2017.)