Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. július 10-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.639.252/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/687/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/639/2016.)

– a Kúria Mfv.I.10.105/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerűségének megállapítása) (IV/826/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.019/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1502/2016.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.499/2016/7. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 10.P.20.161.2015/35. számú ítélete és a  kisajátításról szóló 1976. évi 24. tvr. 19. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/2032/2016.)

– a Kúria Kfv.VI.37.503/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (autópálya építés, kisajátítás, kártalanítás) (IV/335/2017.)

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kártalanítás megállapítása) (III/1901/2016.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 214. § (1) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 146. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (adóregisztrációs eljárás) (III/1191/2017.)

– a Kúria Pfv.I.20.469/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (öröklési ügy)   (IV/817/2017.)