Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. január 24-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.420/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói elfogultság) (IV/1137/2016.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.21.554/2014/6. számú ítélete és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.151/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói kinevezés módosítása) (IV/2170/2015.)

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.545/2014/20. számú és a Kúria Kfv.I.35.212/2015/9. számú ítéletei elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1039/2016.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.433/2015/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőfelújítási kötelezés) (IV/1069/2016.)

– a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.137/2014/35. számú ítéletére is kiterjedően, a Kúria Kfv.III.37.973/2015/5.. számú ítélete, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (2007 februárjában hatályos) 36. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bányaszolgalmi jog) (IV/1042/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.611/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítési ügy) (IV/1212/2016.)