Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. február 7-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.420/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói elfogultság) (IV/1137/2016.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.21.554/2014/6. számú ítélete és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.151/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói kinevezés módosítása) (IV/2170/2015.)

– a Kúria Pfv.IV.22.065/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1328/2016.)

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 13. §-a és 66. § (7) bekezdése, továbbá a Kúria Mfv.II.10.460/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megfizetése) (IV/617/2016.)

– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 156. § (3) bekezdésével összefüggő utólagos normakontroll vizsgálata (II/740/2013.)

– a Kúria Pfv.I.21.724/2015/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös tulajdon hasznosítása) (IV/1520/2016.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Fkf.178/2016/7/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (IV/23/2017.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7) pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 34. § (1) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrendeleti örökös földszerzése) (IV/24/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.228/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (indokolási kötelezettség, adóbírság) (IV/1855/2016.)