Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. február 21-i tanácsülése

– a Kaposvári Törvényszék 1.Fkf.178/2016/7/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (IV/23/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.154/2015/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy – tisztességtelen eljárás) (IV/1377/2016.)

– a Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.330/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró elfogultsága) (IV/1564/2016.)

– a Kúria Kfv.III.35.701/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adólevonás jogának gyakorlása) (IV/1533/2016.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.050/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőfelújítási kötelezés) (IV/1033/2016.)

– a Kecskeméti Törvényszék 10.P.21.266/2015/6. számú ítélete, a Kecskeméti Törvényszék 10.P.21.266/2015/20. számú végzése és a Szegedi Ítélőtábla 10.Pkf.I.20.480/2016/2. számú végzése, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 16. § (2) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértésének megállapítása) (IV/1012/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.703/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok védelméhez való jog) tervezete (IV/1821/2016.)

– a 2005. évi XVII. törvény 3. § (4) bekezdésének utolsó mondata, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. § (1) bekezdés első mondatának “amennyiben a törvény ki nem zárja” szövegrésze és 271. § (1) bekezdés l) pontja, továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.Kpk.45.063/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség elleni jogorvoslat) (IV/1105/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.164/2016/4/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1394/2016.)