Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. december 5-i tanácsülése

– a Siófoki Járásbíróság 6.P.20.769/2016/7. számú végzése, és a Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.545/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (autópálya építés, kisajátítás)  (IV/1268/2017.)

– a Kúria Pfv.I.20.912/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjogi igény) (IV/1573/2017.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Bf.388/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csődbűncselekmény) (IV/735/2017.)

– a Kúria Bfv.III.1.518/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslathoz való jog; Kúria felülvizsgálati eljárása) (IV/1198/2017.)

– a Kúria Bfv.I.1799/2016/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megismételt felülvizsgálati eljárás) (IV/1180/2017.)

– a Kúria Kfv.35.489/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1704/2017.)

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus, öregségi nyugdíjkorhatár) (IV/1657/2016.)