Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. december 12-i tanácsülése

– a Kúria Bfv.III.1.518/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslathoz való jog; Kúria felülvizsgálati eljárása) (IV/1198/2017.)

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (pedagógus, öregségi nyugdíjkorhatár) (IV/1657/2016.)

– a Kúria Pfv.II.22.108/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös szülői felügyelet megszüntetése) (IV/762/2017.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 21. § (5) bekezdésének utolsó mondata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (panasz elleni jogorvoslat kizárása) (IV/1219/2017.)

– a Szeghalmi Járásbíróság 2.P.20.156/2016/9. számú végzése  és a Gyulai Törvényszék 9.Pkf.25.096/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelmi ügy, méhészet) (IV/1095/2017.)

 – a Kúria Kfv.II.37.341/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1772/2017.)

 – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított rendelkezései, és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földgázelosztás, rendszerhasználati díjak, rendeleti szabályozás, rezsicsökkentés) (IV/1291/2017.)

 – a Veszprémi Törvényszék 2.Bf.559/2015/49. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (IV/505/2017.)

 – a Kúria Bfv.III.907/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró kizárása az ügy további elintézéséből) (IV/515/2017.)

 – a Kúria Pfv.IV.21.906/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1333/2017.)