Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. április 4-i tanácsülése

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 107. § (2) bekezdése és 132. § (6) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszatartott illetmény megfizetése) (IV/1002/2016.)

– a Kúria Mfv.I.10.484/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1408/2016.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Mf.25.196/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (köztisztviselői jogviszony megszüntetése) (IV/1560/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.364/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adózási ügy) (IV/336/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.112/2016/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési engedély kiadása) (IV/1905/2016.)

– a Gyulai Törvényszék 14.B.374/2013/280. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla BF.II.420/2016/37. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (IV/370/2017.)