Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. április 11-i ülése

– a Gyulai Törvényszék 9.Mf.25.196/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (köztisztviselői jogviszony megszüntetése) (IV/1560/2016.)

– a Gyulai Törvényszék 14.B.374/2013/280. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla BF.II.420/2016/37. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (IV/370/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 61.Pf.632.811/2016/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vezető tisztségviselő felelőssége) (IV/2016/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.923/2015/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vezető tisztségviselő felelőssége) (IV/1677/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.21.773/2015/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése – térfigyelő kamera működtetése) (IV/1315/2016.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1510/2016.)

– a Kúria PfvIV.20.561/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1613/2016.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1742/2016.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7) pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 34. § (1) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendeleti örökös földszerzése) (IV/24/2017.)