Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. szeptember 13-i tanácsülése

– a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.16.) BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói indítvány vizsgálata (rendvédelmi szervek – szolgálati időpótlék megállapítása) (III/1338/2016.)

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.309/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási bírság) (IV/615/2016.)

– a Kúria Pfv.II.20.948/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermekelhelyezés, kapcsolattartás) (IV/860/2016.)

– a Kúria Kfv.III.37.749/2015/4. számú ítélete, és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.28.297/2013/43. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bányaszolgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/728/2016.)