Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. október 24-i tanácsülése

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.501/2013/28. számú ítélete, valamint a 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (8) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőfelújítási kötelezés) (IV/390/2015.)

– a Debreceni Törvényszék 1.G.40.057/2012/118. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.106/2015/7. számú ítélete, és a Kúria Gfv.VII.30.183/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/352/2016.)

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXIV. törvény elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (alapítói jogok gyakorlása) (IV/2443/2015.)

– a Kúria Kfv.III.37.585/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szövetkezeti földhasználati jog) (IV/895/2016.)

– a Kúria Kfv.IV.35.199/2015/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, területalapú támogatások) (IV/422/2016.)