Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. október 19-i tanácsülése

– a Kúria Kvk.IV.37.934/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (politikai reklám, népszavazás) (IV/1754/2016.)

– a Kúria Kvk.III.37.931/2016/2. számú végzése és a Ve. 145. § (1) bekezdésének második mondata elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (választási gyűlés) (IV/1725/2016.)