Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. november 8-i tanácsülése

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.501/2013/28. számú ítélete, valamint a 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (8) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőfelújítási kötelezés)  (IV/390/2015.)

– a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselőtestületének a Rákospalotai határút – János utca – Iglói út – József utca által határolt területrészen belül az I-XVI/L-2 és I-XVI/L-3-as övezetek területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2015. (VII. 30.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (változtatási tilalom) (IV/3369/2015.)

– a Kúria Pfv.IV.20.866/2015/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(személyhez fűződő jog megsértése)  (IV/549/2016)

– a Kúria Mfv.I.10.307/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(munkaviszony megszüntetése – bruttó bérek nominális összehasonlítása ) (IV/953/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.982/2014/6. számú ítélete, a Debreceni Törvényszék 1.Pf.20.463/2014/10. számú ítélete és az Egri Járásbíróság 7.P.21.119/2013/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (örökléshez való jog) (IV/471/2016.)