Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. november 29-i tanácsülése

– a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. §-a, 26. §-a, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6-28. §-ai elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (Kishantos, haszonbérleti pályázat) (III/1736/2016.)

– a Kúria Mfv.I.10.307/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony megszüntetése – bruttó bérek nominális összehasonlítása) (IV/953/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.906/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1081/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.893/2015/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyházak nyilvántartásába való felvétel)   (IV/628/2016.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.II.762/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eljáró bíróság kijelölése, előzetes letartóztatás beszámítása) (IV/181/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/639/2016.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.Kpk.50.017/2016/6. számú végzése, valamint az Inytv. 29. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vezetékjog törlése) (IV/930/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatornabírság) (IV/1019/2016.)