Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. november 22-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.IV.20.866/2015/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/549/2016.)

– a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. §-a, 26. §-a, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6–28. §-ai elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (Kishantos, haszonbérleti pályázat) (III/1736/2016.)

– a Nyíregyházi Járásbíróság 34.B.756/2014/15. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 3.Bf.648/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelentős kárt okozó rongálás) (IV/819/2016.)

– a Kúria Kfv.III.38.136/2015/25. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyógyszerpiacot szabályozó törvény visszaható hatályú alkalmazása)  (IV/1393/2016.)

– Kémes Község Önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2003. (III. 20.) és a 4/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.859/2015/4. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés semmisségének megállapítása) (IV/877/2016.)

– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 108. § (1)–(5) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vadászati jog haszonbérlete, elő-haszonbérleti jog gyakorlása) (IV/803/2016.)

– a Kúria Kfv.IV.35.199/2015/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, területalapú támogatások) (IV/422/2016.)