Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. március 8-i tanácsülése (módosított)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja és 68. § (5) bekezdése, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdés második mondatának „a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő” szövegrésze elleni bírói indítvány (földbizottság állásfoglalása – jogorvoslat) vizsgálata (III/175/2016.)

– a Kúria Kfv.III.37.515/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyházi fenntartóként történő elismerés, egyházi jogállású intézményfenntartó) befogadhatóságának vizsgálata (IV/26/2016.)

– a Kúria Mfv.II.10.10.175/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése) befogadhatóságának vizsgálata (IV/3109/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.001/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választások tisztaságának elve) (IV/466/2016.)