Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. március 1-i ülése

– Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete 45/2011. (XII. 14.), 17/2012. (IX. 28.), 8/2013. (VI. 13.) és a 4/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletek elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/3111/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.639.601/2012/6. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.IV.21.099/2013/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatigénylés – csatornaberuházás) (IV/1048/2015.)

– a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet 45. § (2) bekezdés h) pontja és a 7. melléklet c) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földgáz rendszerhasználati díj, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2921/2015.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.501/2013/28. számú ítélete, valamint a 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (8) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőfelújítási kötelezés) (IV/390/2015.)

– Kúria Pfv.IV.20.242/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljáráshoz való jog értelmezése a személyiségi jog tükrében) (IV/3073/2015.)

– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Knk.IV.37.718/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (Nsztv. – párhuzamossági moratórium megszűnésének időpontja) (IV/3230/2015.)

– a Kúria Pfv.III.21.475/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/2685/2015.)

– a Kúria Kfv.III.37.055/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/2815/2015.)