Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. május 17-i tanácsülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.33.702/2013/8. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.35.348/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/3276/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.028/2015/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás- kártalanítás) (IV/32/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 3.Gf.75.742/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vállalkozói díj, perbeli bizonyítás, névviselés joga) (IV/142/2016.)

– a Kúria Mfv.I.10.479/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/3013/2015.)