Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. június 21-i tanácsülése

– az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (4) és (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (adóhatározat bírósági felülvizsgálata, különadó) (V/567/2016.)

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény  2013. augusztus 1. napjától hatályos 14. § c) pont ca)  alpontja, 14/A. § (1) bekezdése, valamint az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII.29.) Korm. rendelet 1. § d) pontja és 3. § (1) bekezdés  b) pont ba)-bc) alpontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bevett egyházként történő elismerés)  (V/642/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.163/2015/4/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok kiadása) (IV/157/2016.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.797/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kampánytámogatás visszafizetése)  (IV/166/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.31.452/2014/14. számú és a Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.055/2015/5. számú ítéletei ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (energia szabálytalan vétele)  (IV/117/2016.)