Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. június 14-i tanácsülése

– az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézmények hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rend. 15. § (6) bekezdése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.46.063/2015/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kitelepítéssel kapcsolatos kártérítés) (IV/354/2016)

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény  2013. augusztus 1. napjától hatályos 14. § c) pont ca)  alpontja, 14/A. § (1) bekezdése, valamint az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII.29.) Korm. rendelet 1. § d) pontja és 3. § (1) bekezdés  b) pont ba)-bc) alpontja elleni bírói kezdeményezés (bevett egyházként történő elismerés) vizsgálata (V/642/2016)

– a Kúria Mfv.I.10.638/2014/5. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (átlagkereset számítása, jutalom) (IV/178/2016)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 34.P.24.547/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/2898/2015)

– a Kúria Pfv.IV.21.976/2014/9. számú ítélete ellni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (közérdekű adat kiadása) (IV/3217/2015)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.223/2014/7. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.528/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földhivatali határozat felülvizsgálata) (IV/196/2016)

– a Kúria Gfv.VII.30.163/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés)  (IV/3385/2015)

– a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.636.424/2015/3. számú ítélete, és a Kúria Pfv.IV.20.054/2015/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása, állami vagyonnal gazdálkodó szervezet) (IV/336/2016)

– a Fővárosi Törvényszék 54.Pkf.638.234/2015/2. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.Pk.193728/2015/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező intézeti gyógykezelés) (IV/268/2016)

– a Kúria Kfv.III.35.227/2015/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/221/2016)

– a Debreceni Ítélőtábla Gpkf.II.30.544/2015/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem elutasítása) (IV/49/2016)

– a Kúria Gfv.VII.30.123/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/228/2016)

– a Debreceni Törvényszék 1.G.40.057/2012/118. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.106/2015/7. számú ítélete, és a Kúria Gfv.VII.30.183/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/352/2016)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.33.702/2013/8. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.35.348/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/3276/2015)