Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. július 11-i ülése

‒ a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.633.812/2015/7-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyvédi letéti szerződés, kártérítés) vizsgálata (IV/3344/2015.)

‒ a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.16.) BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói indítvány vizsgálata (rendvédelmi szervek – szolgálati időpótlék megállapítása) (III/741/2016.)

‒ a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.2163/2015/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermekgondozási díj, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/762/2016.)

‒ a Kúria Bfv.I.1820/2014/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette, bíróság eljárása) (IV/3120/2015.)

‒ a Debreceni Ítélőtábla Pkf.I.20.552/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/488/2016.)

‒ a Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.B.VIII.33.083/2013/12-III. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.VIII.7277/2014/8. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv.II.607/2015/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önbíráskodás) (IV/37/2016.)

‒ a Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.P.51.534/2014/19. számú ítélete, és a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.636.352/2015/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj tartozás) (IV/425/2016.)