Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. február 9-i tanácsülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015/3. számú ítélete, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/3024/2015.)

– Dabas Város Önkormányzatának egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló 9/2004. (II.16.) rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett övezet kijelölése szexuális szolgáltatás nyújtásával összefüggésben) (IV/3184/2015.)

– Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló 13/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett övezet kijelölése szexuális szolgáltatás nyújtásával összefüggésben) (IV/3185/2015.)

– a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazásra javasolt kérdés meghatalmazott útján történő benyújtása, aláírásgyűjtő ív) (IV/3158/2015.)