Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. február 16-i ülése

– a Kúria Pfv.V.21.132/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/160/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 49.Mf.630.842/2014/4. számú végzése, és a Kúria Mfv.I.10.488/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/2267/2015.)

– a Kúria Kfv.V.35.368/2014/9. számú ítélete és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.26.867/2013/32. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/2907/2015.)

– Dabas Város Önkormányzatának egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló 9/2004. (II.16.) rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett övezet kijelölése szexuális szolgáltatás nyújtásával összefüggésben) (IV/3184/2015.)

– Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló 13/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett övezet kijelölése szexuális szolgáltatás nyújtásával összefüggésben) (IV/3185/2015.)

– a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazásra javasolt kérdés meghatalmazott útján történő benyújtása, aláírásgyűjtő ív) (IV/3158/2015.)