Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. december 19-i tanácsülése

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.Kpk.27.084/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/782/2016.)

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 93. §-a, 37/B. § (3) bekezdés a) pontja és 30. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kúria Mfv.II.10.665/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korhatár előtti nyugellátás – jubileumi jutalom) (IV/1375/2016.)