Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. december 13-i ülése

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.Kpk.27.084/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/782/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatornabírság)  (IV/1019/2016.)

– a Kúria Mfv.10.464/2015/6. számú ítélete, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés d) pontja, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a, 23. § (1) bekezdése, 24. §-a és 1. melléklete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (veszélyességi pótlék, testi és lelki egészség)  (IV/1305/2016.)

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 93. §-a, 37/B. § (3) bekezdés a) pontja és 30. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kúria Mfv.II.10.665/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korhatár előtti nyugellátás – jubileumi jutalom)  (IV/1375/2016.)