Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2016. április 26-i ülése

 

– a 7/2012 (I. 16.) OVB határozat elleni kifogás vizsgálata (VI/2232/2012.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.21.407/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (ártatlanság vélelme) (IV/2191/2015.)

– a Kúria Mfv.II.10.101/2015/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendkívüli felmondás jogellenessége) (IV/3409/2015.)

– a Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádló, jogorvoslathoz való jog) (IV/2161/2015.)

– az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.28.839/2013/13. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35.546/2014/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földgázellátás, különadó) (IV/401/2016.)