Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. szeptember 29-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.IV.997/2014/4. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.609/2013/11. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22.956/2012/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyesületi tagsági jogviszony megszüntetése) befogadhatóságának vizsgálata (IV/786/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.649/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyházi fenntartóként történő elismerés, egyházi jogállású intézményfenntartó) befogadhatóságának vizsgálata (IV/1632/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.595/2014/7. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 35.P.25.522/2013/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1782/2014.)    

– a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/C. § (4) bekezdése, valamint a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (földgáz beszerzési árkedvezmény) befogadhatóságának vizsgálata (IV/755/2015.)

– a Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1999. (X. 21.) számú rendelete egyes rendelkezései elleni bírói indítvány (távhőszolgáltatási díj megfizetése)  vizsgálata (III/2095/2015.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontja és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.M.4087/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (özvegyi nyugdíj) befogadhatóságának vizsgálata (IV/988/2015.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (IV/2310/2014.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.005/2014/2. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.481/2010/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendkívüli felmondás)  befogadhatóságának vizsgálata (IV/894/2015.)

– a Szolnoki Törvényszék 6.B.485/2013/24. számú ítélete, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.I.331/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás sérelmezése) befogadhatóságának vizsgálata (IV/2351/2014.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Bpkf.10.897/2014/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes kiadatási letartóztatás) befogadhatóságának vizsgálata (IV/315/2015.)