Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. október 27-i tanácsülése

– a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló  84/2005. (II.16. ) Főv.Kgy. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 388. §-a és 389. §-a, valamint a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság 1.P.III.22.192/2013/7. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 44.Pf.639.206/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (távhő-szolgáltatási díj megfizetése) (IV/1597/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat közlése) (IV/909/2015.)

– a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 105. § (2) bekezdése elleni bírói indítvány vizsgálata (helybenlakó fogalmának meghatározása) (III/2860/2015.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 5.Pf.21.249/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötbér, fegyverek egyenlősége, ártatlanság vélelme) (IV/1201/2015.)

– a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.607/2013/4. számú ítélete, valamint a Kúria Mfv.III.10.302/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korkedvezmény – nyugdíj)  (IV/1282/2015.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 9. § (2) bekezdése, valamint a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.270/2014/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi törvény – szervezeti formaváltozást követő tulajdonszerzés, jogutódlás)  (IV/1661/2015.)