Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. március 3-i tanácsülése

– a Kúria Kvk.V.37.013/2015/2. számú végzése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, valamint 224. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/658/2015.)